Intern logistik

Välkommen till D J Domestik AB

Vi tillverkar kundanpassade interna logistiklösningar i form av bandtransportörer och rullbanor. Våra lösningar används idag till att transportera allt från gem till tungt gjutgods och från frysrum till 1200°C. 

Kontakta oss

DJ Domestik AB – 0371-35053 – info@domestik.se

Donald Josefsson – 0371-35051 – dj@domestik.se

Martin Eleholt – 0371-35055 – me@domestik.se

Inga-Maj Eleholt – 0371-35052 – ime@domestik.se