AX100 – Axeldrivet transportsystem

AX100 – Axeldrivet transportsystem
Rullbanan drivs från en längsgående underliggande 25 mm drivaxel. På drivaxeln väljs drivtrissor för både fast drift, ackumulering samt hastighetsseparering.
En drivrem löper mellan en lös drivtrissa på drivaxel samt rullen som godset förflyttas på. Ackumulering sker genom att när godset stannar så stannar även rullar, drivremmar och drivtrissor som godset står still på. Friktionen sker då mellan drivaxel samt drivtrissan.
Med hjälp av drivaxeln kan även ett antal funktioner drivas så som vinkelväxlar, separering samt kurvor. Vilket betyder att detta system erbjuder stor flexibilitet med få drivstationer som kan placeras mycket flexibelt. Kostnadseffektivast när många funktioner ingår.
Vid transporthastigheter över 20 m/min ökar ljudnivån. I kyla, fuktiga samt dammiga miljöer är andra lösningar för framdrivning lämpliga.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.